ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΚ

05/07/2018

Σε Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, εγκρίθηκαν οι ακόλουθες Καταστατικές τροποποιήσεις:

(1)  Την προσθήκη στο άρθρο 15(1) των εξής:

(ε) τον επίτιμο ή επίτιμους Προέδρους της Ομοσπονδίας οι οποίοι συμμετέχουν ex officio χωρίς δικαίωμα ψήφου και για τον/τους οποίο/ους δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου (15)(3), (17)(8) και 17(9).

(στ) 1 γυναίκα επιπρόσθετο μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση που στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιλήφθηκε και/ή περιλαμβάνεται γυναίκα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με βάση το παρόν έχει θητεία ίση με την υπολειπόμενη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο διορίζεται να συμμετάσχει. 

(2) Με την τροποποίηση του άρθρου (16)(2)(α) και (β) τα οποία πλέον να ισχύουν ως ακολούθως:

(α) Από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο Α και Αντιπρόεδρο Β, τον Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Βοηθό Ταμία και τον Υπεύθυνο Εθνικών ομάδων.

(β) Από τα μέλη του 2 μέλη τα οποία θα αποτελεί μαζί με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α, τον Αντιπρόεδρο Β, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Υπεύθυνο Εθνικών ομάδων, το Εκτελεστικό Συμβούλιο αυτής.

(3) Με την τροποποίηση της 1ης παραγράφου του άρθρου (17)(10) η οποία πλέον να ισχύει ως ακολούθως:

10. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι οκταμελές (8μελές) και αποτελείται από τους Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α, τον Αντιπρόεδρο Β, τον Γενικό Γραμματέα τον Ταμία, τον Υπεύθυνο Εθνικών ομάδων και 2 μέλη του Δ.Σ., τα οποία εκλέγονται από το Δ.Σ.. Η θητεία του Εκτελεστικού Συμβουλίου συμβαδίζει με την θητεία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα οκτώ μέλη του, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι ένας εκ των τεσσάρων παριστάμενων μελών. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, για να βρίσκεται σε απαρτία το Εκτελεστικό Συμβούλιο, θα πρέπει να είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον μέλη.

Δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδρίες του Εκτελεστικού Συμβουλίου, έχουν όλα τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, χωρίς να έχουν ωστόσο δικαίωμα ψήφου.

(4) Με την διαγραφή του άρθρου 19 και την αντικατάσταση του από το εξής νέο άρθρο 19:

(19) Άρθρο 19 – Καθήκοντα εξουσίες Α’ και Β’ Αντιπροέδρου

Οι 2 αντιπρόεδροι θα έχουν τα εξής καθήκοντα:

Α’ Αντιπρόεδρος: αναπλήρωση Προέδρου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, με τις ίδιες εξουσίες και καθήκοντα

Β’ Αντιπρόεδρος: αναπλήρωση Προέδρου, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ο Πρόεδρος και ο Α’ Αντιπρόεδρος, με τις ίδιες εξουσίες και καθήκοντα

(5) Με την διαγραφή του άρθρου 24 και την αντικατάσταση του από το εξής νέο άρθρο 24:

(24) ΑΡΘΡΟΝ 24ον:  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει 1 από τα μέλη του ως Υπεύθυνο εθνικών ομάδων. Το εν λόγω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει και επιβλέπει τον αγωνιστικό και οικονομικό προγραμματισμό των Εθνικών ομάδων και θα αποτελεί τον σύνδεσμο του Διοικητικού Συμβουλίου με τις Εθνικές Ομάδες και/ή την/τις Επιτροπή/ες Εθνικών Ομάδων.»

(6) Με την προσθήκη στο άρθρο 15 των παραγράφων 8, 9 και 10, ως ακολούθως:

 

(15) Άρθρο 15ον: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

8. H μέγιστη διάρκεια των συνεχόμενων θητειών και ανεξαρτήτως ιδιότητας στο ΔΣ (συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του Προέδρου), δεν υπερβαίνει τα 12 έτη.

9. Εάν μέλος του ΔΣ της ΚΟΚ εκλεγεί ή διοριστεί ως μέλος ΔΣ άλλης Ομοσπονδίας, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το ΔΣ της ΚΟΚ και θα τίθενται σε εφαρμογή οι πρόνοιες του άρθρου (17)(9) του Καταστατικού.

10. Τα νέα μέλη του ΔΣ, θα τυγχάνουν ενημέρωση/επιμόρφωση για την Ομοσπονδία και την λειτουργία της, κατά την έναρξη της θητείας τους.

(7) Διόρθωση στο άρθρο 17(9), ως ακολούθως:

Άρθρο 17ον: Συνεδρίες – Εξουσίες ΔΣ και ΕΣ

Διόρθωση του άρθρου 17 (9) «Σε περίπτωση χηρείας οποιασδήποτε θέσεως αξιωματούχου του Δ.Σ. για οιονδήποτε λόγο, τηρουμένων των όσων στο Άρθρο 9,3 αναφέροντα..»

Διόρθωση σε «Σε περίπτωση χηρείας οποιασδήποτε θέσεως αξιωματούχου του Δ.Σ. για οιονδήποτε λόγο, τηρουμένων των όσων στο Άρθρο 15,3 αναφέροντα..»

ΟΠΑΠ Basket League:

ael
apoel
apollon
etha-egkomis
enosi-paralimniou
keravnos
omonia
aek

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών:

ael
anagennisi-germasogias
apoel
apop-pafou
aris
keravnos
aek
enad
Θ. Ομάδα A. Ν. Η. Β.
1 Κεραυνός 17 13 4 30
2 Πετρολίνα ΑΕΚ 17 13 4 30
3 ΑΠΟΕΛ 17 10 7 27
4 Απόλλων 17 9 8 26
5 ΕΘΑ 17 7 10 24
6 ΕΚΑ ΑΕΛ 17 6 11 23
7 Ε.Ν. Παραλιμνίου 17 5 12 22
8 Ομόνοια 17 5 12 22

18η Αγωνιστική

# Αγώνας Ημερ.
1 Ομόνοια VS ΕΚΑ ΑΕΛ 26/2/2019 19:00
2 Ε.Ν. Παραλιμνίου VS ΕΘΑ 27/2/2019 19:00
3 ΑΠΟΕΛ VS Κεραυνός 27/2/2019 19:00
4 Πετρολίνα ΑΕΚ VS Απόλλων 27/2/2019 19:00

Instagram